ZAJĘCIA
INDYWIDUALNE

Zajęcia indywidualne dla dzieci starszych od 7 klasy szkoły podstawowej, dla młodzieży ze szkół średnich, dla dorosłych.

ZDALNE ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

W przypadku gdy Klient nie ma możliwości przyjazdów do pracowni prowadzimy zajęcia zdalne.

PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINÓW

Przygotowanie do egzaminu 8-klasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu FCE, CAE i IELTS.

TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE

Tłumaczenia ustne i pisemne.

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA FIRM

Kursy języka angielskiego dla firm (posługiwanie się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

ZAJĘCIA
W GRUPACH

Zajęcia w grupach maksymalnie 4-6 osobowych.